Pečeme prase

 

Stalo se tradicí, že vždy na konci léta když "přejdou" dovolené, odjedeme na víkend na odlehlé místo a tam v rámci stmelování kolektivu upečeme a sníme prase. Ono to není zase tak jednoduché, jak se do jednoho řádku napíše. Oním odlehlým místem se teď opakovaně stala skautská základna "myslivna Orlovy". Prase bylo několikrát zaměněno za ovci a naposled dokonce za vepřovou kýtu a krocana. Zásobu pití tvoří sud piva a něco dalších lahví alko a nealko. Nicméně vždy panuje dobrá nálada ať je zima nebo déšť. Ne všichni se na akci sejdou, ale Ti co nikdy nechybí se vždycky těší na další,  termín je plánován vždy na rok dopředu. První akce se konala v roce 1995 na chatě pod Lipnicí a pekla se kuřata. V roce 1996 a 1997 na chatě u rybníka "Kachlička" a zřejmě se pekla prasata. Ovšem to byly velice ranné doby a celistvé fota ze nezachovala. Slušná archivní práce se dá zaznamenat až od roku 1998.

 

1998

V tomto roce jsme opět, ale zároveň naposledy zavítali na chatu u Skály (Kachlička). Peklo se prase, manželé Petríci oslavili 15-ti leté a jak je vidět, šťastné soužití. Láďa dostal prasečí předložku před postel. Už se také soutěžilo - střílelo se z luku, vyplňoval se náročný přípravný test. Ráno jak vidno bylo poměrně chladné, nu od vody to jak známo táhne.

peèené prase

oslavovaní Petríci

slavil i Láïa

ráno bylo chladné

prasátko už se vybarvuje

přešťastní Petríci s originálem

Láďa a jeho předložka

.. a rána jsou zde chladná..

 

1999

Poprvé na Orlovech. Den čekání na pečeni byl zpestřen nějakými soutěžemi, klasická střelba z luku apod. Proto si vítězové stoupli před pajero a nechali se vyfotit.  Z toho roku jsou ještě poslední "papírové" fotografie. Pak jsme již měli "digitál".

pánská sekce

dámská sekce

Verèe taky chutnalo

soutìže

pánská sekce výpravy

dámská část

Verča se krmí masem

vítězové před automobilem

2000

Už v předchozích letech začala většina z nás jezdit na místo na kolech. "Vejchyst" je dovezen den dopředu. A cestu tam si uživáme těšením na pivo a prase. Jenže než bude prase to chvíli trvá. Někdy až večer :o)))

veèerní peèenì

rozjímání nad osudem prasete

ranní torzo k snídani

kolaøi odjíždìjí

večer se dobře kouká na šťavnou pečeni

někdy už jsme i dost uondáni

na ráno toho moc nezbylo, ale většinou máme stejně sebou buchty

 symbolický odjezd kolařů       v neděli domů

2001

Každý rok snad někdo něco kulatého slaví. V roce 2001 to byla Jana a měla 40. Byla slavnostně nesena k ohni, tam ji čekalo "prasečí křeslo". Jinak ale ten rok bylo dosti chladno a podle zastřešení plachtou a stanu i deštivo.

Janì O je 40

Jane na praseèím trùnì

veèer bylo chladno a deš�ivo

hudba na pozadí materiálních požitkù

ráno bylo také dosti chladno 

nosítka pro oslavence Janu připravena

Jana šťastná na prasečím trůnu

jak je vidět, chadno a dešťivo se podepsalo i na náladě

nedá se nic dělat, prase a hudba patří k sobě

ranní zimouřivost a čekání na kafe

2002

V roce 2002 bylo oslavenců jako much. Jana K. 40 a dále 30-tníci Martin, Michal a Jirka. Hrajeme celkem pravidelně k poctě divadelní kus. V této době to bylo ještě i z překladem do japonštiny. Ovace nebraly koncí.

napichuje se prase

pøeplnìné hledištì

pøíprava sólistù

herec na scénì

slavili i další

rotsly houby 

 

tradiční začátek, napichování prasete

při divadle bylo přeplněné hlediště

hráli přední brodští herci

slavila Jana 40

slavili i další, schválně jestli je poznáte

druhý den se našly i houby

 

2003

V roce 2003 byla významná událost v podobě 40. výročí narozenin Libora. V té době ještě nebyl plnokrevným politikem, ale zastihnout ho bylo umění i tenkrát. Pro člověka jeho druhu se krásně hraje, co se jemu přihodí za týden, tím se jiní prokousávají celý život. Byl mu natočen a na místě promítnut i oslavný film.

Lihoman se svým pitným dozorèím

pøipíjení s oslavencem

Petríci koukají na tanga

noèní zpìv

oslavenec ve svém superoblečku v pozadí jeho pitný dozorčí

několikátý už oslavný přípitek

slavili také Petríci 20 let spolu a dostali tanga

večerní zpěváci prořídli, za povšimnutí stojí mocné soukolí opékače

2004

Znáte to. Jdete najisto pro něco a tam nic není. To samé se stalo s fotkami z roku 2004. Nebo někdo doma něco máte?

 

                                                    

                                                      

 

   

ilustrativní foto

ilustrativní foto

   

2005

V roce 2005 Pepík utrpěl 50. výročí narození. Oslavy byly tedy v tomto duchu. Kolegové se vytáhli a secvičili náročné kostýmované vystoupení - kankan. Vše předvedeno v Orlovské jídelně pod vybledlými fotografiemi svojsíkových nástupců. V tom reji trochu zanikly 30. narozeniny Petry, holt padesát je padesát. Hostů bylo dost a sedělo se dlouho do noci.

hosté pøáli

kankán

harmonika

Petry oslavný panel

buchty ráno 

hosté přáli a přáli

kankán - nedostatek děvčat v geodetické firmě se neprojevil

ústřední dar - heligonka, na Nohavicu asi nemám

Petry oslavný panel

slunečné ráno, jí se buchty před jídelnou

2006

Tento rok řádil Pavel na svých padesátých narozeninách. Zařádil si ovšem také fotoarchivní šotek a silně, nenalezla se ani jedna fotka - nebo alespoň zatím. Tak alespoň nějaké ilustrativní.

                                                                    

                                                                     

 

zde se všechno odehrává

beze slov

 

2007

Rok 2007 byl znamný tím, že se na přelomu počátku roku narodily děti některých našich kolegů a to v počtu 2 kusů. Že se mají čile k světu je evidentní i podle fotek. Bylo také hodně oslavenců. Jana, Blanka, Jirka, Michal a Martin. Všichni si samozahráli na "Orlovské" scéně.

zaèínáme

máme už i dorost

hrál se taky golf

luk

 umìlci na scénì

veèer u ohnì

točí se točí, je chvíle odpočinku

příprava podnikového dorostu :o))

zkoušeli jsme taky golf

pro luk jsme měli terč jen jeden ale docela veliký

za to večer byla scéna plná herců

utahanost večera je vidět na všech

2008

Prase v roce 2008 bylo trochu atypické. V loni jsme měli 15ti leté výročí firmy a neoslavili ho. Zvítězil názor na spojení opékání prasete s touto oslavou, byť o rok zpožděnou. Byli pozvaní hosté, musela být větší příprava, větší prase, raut a program pro hosty. Nebyl to zas takový odpočinek, ale snad se akce všem líbila. Více fotek z akce je v oslavách 16ti letého výročí.

na uvítanou byl slalom

støílelo se opìt z luku

pro dìti bylo loutkové divadlo

diváci

komický výstup

veèer u ohnì

na uvítanou hostů byl slalom

střílelo se opět také z luku

bylo loutkové divadlo pro děti

diváků bylo nepočítaně

komický  výstup

fotka jak na obal country CD

2009

Po několika letech zásadní změna, nepekli jsme prase ale krocana a vepřovou kýtu. Kýta byla trochu slanější, krocan zase málo, takže průměr vyhovoval. Přijeli i někteří rodinní příslušníci. Střílelo se z luku, hrál se petangue. 

krùta na rožni

pivo se èepovalo

deti si zastøílely z luku

dospìlé bavil petangue

veèer u ohnì

druhý den je už klid

letos se pekl krocan a kýta

pivo se čepovalo jako vždy

děti si zastřílely z luku

dospělé zas bavil petangue

večer u ohně

druhý den je už větší klid

 

       2010

 


Pořád se něco slaví , ale tento rok byl obzvášť co do počtu oslavenců velmi uctihodný.Celkem 6 šťastivců "jestli se to dá takto nazvat" slavilo své kulaté či půlkulaté narozeniny. Oslava se nesla v duchu televizního pořadu Pošta pro tebe, kde byli postupně za asistence Ester (Jany ) a Pošťáka (Jirky) představeni oslavenci Petra, Jarda, Dana, Lída a Pepík. Po splnění řady úkolů došlo i na hvězdu večera oslavence nejdůležitějšího Láďu, který slavil krásné 50-tiny.

       
  čerpání sil na večer vše je nachystáno a připraveno Ester představuje oslavence    
     
  plnění úkolů a červené obálky oslavné divadlo pro Láďu  samá gratulace    
     
  a pak již po kalíšku dáme společné foto v Orlové  ranní kávička a úsměvy    

 

 

2011


Rok se s rokem sešel a pečeme prase. Letos slavila Jana své kulaté a Pavel půl kupalé narozenici. Kytice rudých květů určitě nezvadne.

 

 
 hlavně pořádně přidělat  nedávejte do dětských ručiček barvičky  dopadnete asi nějak takhle  
 
 spokojenost a pohoda Jana a Pavel oslavenci pro tento rok   k ohni patří zpěv  

 

2012

 

     
     
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVĚ NÁS NALEZNETE TAKÉ NA FACEBOOKU!!!

http://www.facebook.com/pages/Geonova-sro/523267444361999

   GEONOVA s.r.o.

   Nádražní 397
   580 01 Havlíčkův Brod

   - tel.: 569 428 743
   - fax: 569 428 744

geonova_pic.jpg

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

Návštěvnost stránek

086257
geonova_foot.png